Rekolekcje Domowego Kościoła AG to wydarzenie stworzone z myślą o szerzeniu wiedzy i wzmocnieniu więzi między rodzinami chrześcijańskimi. Jest to czas, podczas którego można ożywić swoje więzi rodzinne, duchowe i społeczne. Rekolekcje organizowane są w wielu miastach i małych miasteczkach po całym świecie, składając się z cyklicznych spotkań i pociągających prelekcji.

Te prelekcje są przekazywane przez zatwierdzonej przez Kościół apostolski głosicieli Ewangelii. Każdy mówca ma swoje unikalne nauczanie, które jest dyscyplinowane opracowaniami nauki Kościoła oraz Słowem Bożym. Programy rekolekcji są dostosowane do potrzeb uczestników, mogą oni też brać udział w warsztatach i seminariach w celu głębszych studiów biblijnych i duchowych. Nauczyciele również dążą do budowania pozytywnego wpływu na życie uczestników poprzez dzieła modlitwy, charytatywności i stałej edukacji.

Kościół Domowy AG nieustannie naciska na to, aby każda rodzina tworzyła Kościół domu pielęgnując modlitwę, Słowo Boże i miłosierdzie. Skupienie się na tym milenijnym programie bożym razem tworzy fundament ich tożsamości jako Chrześcijan AG. Celem rekolekcji jest mobilizacja środowisk rodzinnych do realizacji ich powołania i przeszkolenia na temat efektywnego duszpasterstwa domu i podejmowania tematu budowania ładu społecznego zgodnie z Ewangelią Chrystusa.

Rekolekcje Domowego Kościoła AG to jeden z wielu sposobów na uzyskanie bliższego zrozumienia Boga i Jego miłości, którą ma dla nas każdy członek tego kościoła. To przede wszystkim tygodniowa modlitwa i medytacja, realizowana we wspólnotach oraz indywidualnie, która ma przybliżyć nas do Boga.

Uczestnicy rekolekcji są poproszeni o bycie otwartych na Boże powołanie. Każdego dnia oddają chwile na modlitwy i rozważania nad naukami Biblii. Uczestnicy czytają również przesłanie zawarte w wypowiedziach Boga poprzez różnych mędrców i profetów. Omawiane są także osobiste motywacje, które maja pomóc uczestnikom lepiej docenić wartości etyczne i stać się ludem Boga. Rekolekcje są zorganizowane w sposób przejrzysty i uporządkowany, pozwalający uczestnikom efektywnie korzystać z prelekcji oraz ofiarować swoje serce Bogu.

Rekolekcje Domowego Kościoła AG są okazją do poznania Boga di bliżej oraz do budowa lepszego słuchania Go jako przewodnika życiowego. Mogą one doprowadzić do pogłębionej wiary i umocnić jej fundament dotyczacy Raju.

Rekolekcje Domowego Kościoła AG to nowy ruch, który tworzy ważną część naszej społeczności religijnej. Został założony przed dwoma laty z misją odnowienia chrześcijańskiego domu jako siły wspierającej i pomagającej w wierze oraz jako miejsca inspiracji.

Ruch oferuje szereg rekolekcji, które mają pomóc rodzinom lepiej służyć Bogu w codziennym życiu. Jednym z nich są Rekolekcje Domowego Kościoła AG, które mają lepiej poinformować i umocnić rodziny w ich wierze i nadziei. Rekolekcje skupiają się na omawianiu tematów, takich jak: odnowienie więzi miłości między małżonkami, celem umacniania mocnego i trwałego małżeństwa; uczenie jak nawiązywać bliższą relację z Bogiem poprzez modlitwę; oraz dzielenie się dobrymi radami dotyczącymi wychowanie dzieci w wierze i bojaźni Bożej.

Organizatorzy tych rekolekcji szczególnie podkreślają ich „pro-family” charakter: „Najważniejsze jest, aby rodziny mogły wrócić do postaw, gdzie Bóg stanowi podstawowy fundament zarówno dla małżeństw, jak i dla rodzin” – stwierdza ich strona internetowa.

Rekolekcje Domowego Kościoła Assemblies of God mają swoją unikalną historię i kulturę. Odbywają się raz w roku i obejmują nabożeństwa, studia biblijne, służbę celną, radosny śpiew, prezentacje informacyjne oraz wspólnotowe zabawy duszpasterskie.

Głównym celem rekolekcji jest głębsze pogłębienie więzi z Bogiem. Dlatego też Domowy Kościół AG zachęca wszystkich swoich członków do udziału w rekolekcjach. Sesje trwają trzy dni i są szeroko otwarte na wszystkich – od tych, którzy dopiero poznają Boga, po tych, którzy pragną ugruntowania ich relacji z Nim.

Podczas rekolekcji członkowie stale angażują się w wiele aktywności. Pogłębiają swoje zrozumienia Bożego słowa poprzez kreatywne studia biblijne i interesujące dyskusje. Mistrzowie sztuki sakramentalnej podczas nabożeństw prowadzą manty domowe produktami muzycznymi, aby pomóc uczestnikom poczuć obecność Boga podczas modlitwy i śpiewu. Podczas rekolekcji odbywają się również społeczne aktywności, aby zachować spoiwa miłości między członkami Kościoła AG.

Ogólnie rzecz biorąc, Domowy Kościół AG ma za cel zbliżenie do Boga poprzez rytuały, programy i aktywności prowadzone podczas trzech dni trwania rekolekcji. To sprawia, że uczestnicy czują się usatysfakcjonowani i oddani Bogu po skończonych rekolekcjach.